Vrijwillige bijdrage deelnemers

Deelname aan de Truck Tour Tilburg is geheel kosteloos. Dit komt door (financiële) steun van diverse bedrijven en vrijwilligers.

Ook als deelnemer of familie kunt u de Stichting Truck Tour Tilburg ondersteunen. Dit kan door een bedrag over te maken over bankrekeningnummer NL 06 RABO 017 120 2716 t.n.v. Stichting Truck Tour Tilburg.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Truck Tour Tilburg 2019